Sju i Skivor - Misslyckande (Failure)

Sju i Skivor - Misslyckande (Failure)Saturnus i Oxen står detta kort för. Då handlar det om tillbakahållande, uppgivenhet, tvekan, rädsla för att falla och känslan av att möta oöverstigliga hinder.

Rädslan att göra misstag rör alla områden av våra liv. Det kan handla om affärer, arbete, ekonomi, vårt utseende och vår hälsa till exempel. Vi drar oss tillbaka och ger upp eller prövar de gamla vanliga vägarna för trygghetens skull. Känslan av misslyckande sitter dock mest i våra huvuden och har inte så mycket att göra med vår verklighet. Dock ger negativa förväntningar inga bra förutsättningar för framgång.

Det kan bli en självuppfyllande profetia om vi inte bryter den onda cirkeln.

Kortet visar att rädsla för misslyckande finns och måste tas på allvar, vare sig den är medveten eller omedveten. Risken för självsabotage är stor annars. Det finns ett bra talesätt som lyder: ”Det finns inga misslyckanden, bara erfarenheter”. Något att tänka på.

Förslag till tolkning:

Din förmåga att hantera dina problem är just nu blockerad av rädsla och negativa förväntningar. Titta noga på vad detta står för och/eller beror på om du kan. Skriv gärna en lång lista på vilka dina värsta farhågor är. Ta sedan ett nytt papper och ändra varje farhåga till en positiv förväntan. Fortsätt att arbeta med dessa listor ett tag och hitta gärna någon som kan stödja dig i detta tills att rädslorna har släppt sitt grepp.

Fråga att ställa sig:

Vilka områden av ditt liv oroar dig mest just nu?

Affirmation:

Jag har modet att tro på att allt som händer i mitt liv är för mitt eget bästa.

Läs mer om: Åtta i Skivor