Fyra i Skivor - Kraft (Power)

Fyra i Skivor - Kraft (Power)Solen i Stenbocken har detta kort. Kraft och fysisk strävan således. Här handlar det om att sätta gränser och att inte bjuda in vem som helst att gå över vindbryggan och in i din borg.

Kraft handlar om att leva kraftfullt och att hjälpa andra att hitta sin egen kraft inom sig. Manifestation, integritet och karaktärsfasthet är ledorden här. ”Hinc robur et securitas” är Riksbankens latinska valspråk. Det betyder ”här styrka och säkerhet”.

Kraft och styrka är varken positivt eller negativt laddade ord. Det beror på vad du själv lägger in i dem. Det kan betyda stabilitet och trygghet eller stelbent orubblighet och instängdhet. Paragrafryttare, byråkrater och besserwissrar känner vi ju alla till men också tryggheten hos en bra kvarterspolis. Vad orden betyder för dig just nu får du själv avgöra.

Förslag till tolkning:

Du drar dig undan i din ”borg” och är noga med vilka du bjuder in och umgås med nu. Du behöver trygghet och fasta gränser. Kanske behöver du också utmana dina egna principer och regler? Du låter dig inte övertalas till något du inte känner för att göra. Fundera på det här med makt och kraft under de kommande 4 veckorna eller 4 månaderna. Behöver du mer eller mindre av det i ditt liv just nu?

Frågor att ställa sig:

Är ditt liv, eller ditt beteende, som ett ointagligt fort? Behöver ditt liv, eller ditt beteende, mera ordning och struktur?

Affirmation:

Jag erbjuder min kraft och styrka i kärlekens tjänst.

Läs mer om: Fem i Skivor