Fyra i Stavar - Komplettering (Completion)

Fyra i Stavar - Komplettering (Completion)Venus i Väduren betyder enhet, ny början och förhoppningar om framtiden. Cirkeln är sluten. Alla motsägelser och motsättningar möts i mitten. Harmonin mellan manligt och kvinnlig, aktivt och passivt har återställts. ”There´s a rose in the fisted glove and the eagle flies with the dove” CSNY. (På kortet avbildas duvor och vädurar som ses som motsatser).

Vi börjar på nytt i skönhet och glädje. Innan det nya börjar måste dock det gamla slutföras och avslutas. (Ordet Completion kan även översättas med avslut och slutförande).

Konflikter mellan olika inblandade parter kan lösas nu på ett sånt sätt att det för alla till deras högsta mål. Olikheter kan ibland komplettera en relation eller en situation.

Förslag till tolkning:

Viktiga frågeställningar, projekt eller relationer avslutas, fullbordas och/eller börjar på ny kula nu. Du har förmågan att se din egen helhet i yttre sammanhang nu de närmaste 4 veckorna eller månaderna. Rådande omständigheter ifrågasätts och diskuteras öppet. Nu är ett bra tillfälle att lätta på spänningar, klargöra och lösa konflikter från förr. Du bör avsluta och/eller fullborda det gamla för att kunna gå vidare.

Frågor att ställa sig:

Är du beredd att acceptera din partner som han/hon är, trots era olika åsikter? Vilka områden av ditt liv behöver snabba klargöranden eller skyndsamma lösningar?

Affirmation:

Att avsluta och slutföra det gamla befriar mig så att jag kan ta emot det nya.

Läs mer om: Fem i Stavar