Knekt i Skivor - (Knight of Disks)

knekt-i-skivor-knight-of-disks.jpgKnekt i Skivor - (Knight of Disks) är en mästare vad gäller hälsa, överflöd och välstånd. Eldaspekten av jord kopplas till detta kort.

Denna knekt kan hantera pengar och andra fysiska resurser på ett bra sätt. Han är organiserad, uthållig och metodisk.

Att skörda frukterna av hårt arbete, manifestera sitt överflöd och att kunna bedöma en situation är också egenskaper kopplade till denne man.

Läkare och olika typer av kroppsterapeuter symboliseras ofta av det här kortet.

Även att investera pengar i något projekt.

Något har uppnåtts och avslutats när han dyker upp i en läggning. Han har kämpat hårt och får äntligen se resultatet av sin möda. Här finns varken rädsla för makt eller inflytande. Han vet att han är framgångsrik, professionell och kunnig.

Hästen han rider på är dock uttröttad och det är symbolik för att han själv är rätt slut. Arbetet han har lagt ner har dock varit värt mödan.

Hans andlighet är av det jordade och produktiva slaget. Kreativitet och intuition är inte främmande för honom men den kanaliseras i praktiskt arbete, något han verkligen inte är rädd för.

Naturen är en källa till kraft för denne knekt som dock får se upp med motvilja mot förändringar och snålhet.

Förslag till tolkning:

Nu är det dags att ställa dig själv och dina tjänster till förfogande. Du har en krävande uppgift framför dig men om du anstränger dig så blir du rikligt belönad. Koncentrera dig bara på resultatet, som inte bara gagnar dig själv utan många andra likaså. Här finns mycket att lära!

Fråga att ställa sig:

Finns det uppgifter du vill undvika i ditt liv?

Affirmation:

Med varje uppgift kommer också energin att klara av den.

Läs mer om: Drottning i Skivor