Knekt i Svärd - (Knight of Swords)

Knekt i Svärd - (Knight of Swords)Knekt i Svärd - (Knight of Swords) är målinriktad, ambitiös, flexibel, kraftfullt intellektuell, passionerad och intensiv. Här gäller den eldiga aspekten av elementet luft.

Han har en fokuserad vilja och koncentration, vet vad han vill och är på väg framåt med målet i sikte. Hjärta och hjärna är överens och skrider till handling. Den kvinnliga och manliga energin hos honom är i harmoni.

Han har alla 4 väderstrecken med sig vilket betyder att det känslomässiga, fysiska, mentala och andliga också är i harmoni med varandra.


Han upplever klarhet i tanken och känner sig andligt vägledd. Tiden är nu inne att avsluta ett livsmönster, vissa tankar som inte är meningsfulla. Det är dags att lämna plats för nya erfarenheter.

Moral och rättvisa spelar stor roll nu. Kortet uppmanar att undvika arrogans och att skryta med mentala kunskaper. Den här knekten är en förebild och bör leva upp till det.

Förslag till tolkning:

Du är nu i ett bra läge för att sätta upp mål, genomföra dem och se dem bära frukt. Föreställ dig hur du bäst kan ha glädje och nytta av dina framgångar.

Frågor att ställa sig:

Vet du vilka dina mål är? Vad händer när du når dem?

Affirmation:

Jag vet mina mål, vad jag arbetar mot och varje delmål för mig dit jag vill.

Läs mer om: Drottning i Svärd