Prins i Skivor - (Prince of Disks)

prins-i-skivor-prince-of-disks.jpgPrins i Skivor - (Prince of Disks) är byggare av nya världar. Han bemästrar arkitektur, design och struktur. Fysisk aktivitet är också ett ledord här. Luftaspekten av jord handlar det om.

Lugnt och stadigt, ja nästan meditativt, kör han sin oxvagn framåt och bygger vackra nya världar på vägen. Han är idrottaren som med uthållighet och mental styrka uppnår sina uppsatta mål.

Som en såningsman som tålmodigt kastar ut sina frön och förväntar sig en skörd längre fram.

Här finns också en miljömedvetenhet och en samhörighet med allt som växer och gror.

Hans öppenhet och envisa styrka är bra egenskaper när han ska samarbeta med andra.

Med stjärntecknet Oxens alla egenskaper framstår han som en trygg bonde som vet livets egentliga mening och vår roll i naturens kretslopp.

Han är metodisk, tålmodig, praktisk och pålitlig. Han arbetar hårt men stressar inte fram några resultat.

Förslag till tolkning:

Det är nu dags att handla och därmed få viktiga erfarenheter. Hitta någon fysisk aktivitet som ger dig glädje och tillfredställelse. Ta ansvar för ditt fysiska liv här på jorden.

Frågor att ställa sig:

Vilka aktiviteter gillar du? Vilka av dem skulle kunna hjälpa dig att förverkliga dig själv och samtidigt vara bra för natur och miljö?

Affirmation:

Jag hittar de aktiviteter och det arbete som gör mig nöjd och tillfreds med mig själv.

Läs mer om: Prinsessa i Skivor