Prinsessa i Skivor - (Princess of Disks)

Prinsessa i Skivor - (Princess of Disks)Prinsessa i Skivor - (Princess of Disks) handlar om födande av nya former samt kreativa utryck av alla slag. Hon är jordaspekten av jord och gravid med nya idéer, projekt, en ny livsstil, nya koncept, nytt företag eller ett barn.

Hennes manliga och kvinnliga sidor är i balans, yin och yang i harmoni. Här finns kontakt med både himmel och jord, ljus och mörker, på ett bra sätt.

Kortet symboliserar ofta en ny början av något slag. Hennes hår är delvis flätat och delvis fritt.

Det symboliserar lojalitet och engagemang, t ex i en kärnfamilj, men samtidigt frihet att utvecklas på egen hand.

Träden runt henne betyder förening av ande och materia och hennes stav med en diamant i änden går ner i jorden. Det betyder att hon för ljuset ner i jorden. Diamanten har ju fötts av kol ur jorden och förs nu tillbaka dit i form av ljus. ”När det nya föds förs ljuset ner i jorden”. Av jord är vi komna men vi är också bärare av ljuset. Universums energi blir synlig genom oss människor. Vi är kanaler mellan himmel och jord och vi kommer som små ljusbärare från mörkret i livmodern och ut i ljuset. Det är både riskfyllt och smärtsamt att föda och födas. ”Visst gör det ont när knoppar brister” skriver Karin Boije. Men det heter också ”no pain, no gain”.

Detta kort handlar om att riskera pengar, arbete och fysisk trygghet för att skapa en mera bestående trygghet. Ta risker kan man göra på ett praktiskt, försiktigt, organiserat och noggrant sätt. Det gör denna prinsessa.

Förslag till tolkning:

Något nytt kommer in i ditt liv. Förbered dig! Du lyssnar till din kropp och vågar utmana den. Du har möjlighet att utveckla nya förmågor och erfarenheter. Utbildning, studier eller start av ny verksamhet hägrar. Försök att inte tappa balansen och jämvikten trots allt det nya.

Fråga att ställa sig:

Vad måste du göra för att bli redo för det nya i ditt liv?

Affirmation:

Jag är nu redo för ny skönhet i mitt liv.

Läs mer om: Ess i Skivor