Sex i Stavar - Seger (Victory)

Sex i Stavar - Seger (Victory)Jupiter i Lejonet betyder andlig seger, framgång, klarhet, genombrott och samlande av dina energier. Här känner du segerns sötma och du fylls av styrka.

Kärlek, pånyttfödelse och kreativ kraft gör att du känner dig oövervinnerlig just nu. Du känner dig som den som springer med facklan i Olympiaden. Alla dina mål och visioner kan bli verklighet.

Jupiter betyder tur och Lejonet har viljan att stå i centrum. Och du känner att det verkligen är på tiden.

Se bara till så att du är aktsam om andra på ditt segertåg och inte trampar på några ömma tår. Rent spel och en rättvis seger är det som gäller här. Då vinner vi alla.

Förslag till tolkning:

Följ dina planer nu. Du har tur och framgång när detta kort dyker upp och din optimistiska inställning hjälper till att nå det du vill ha. Din självkänsla är god och du har förmodligen bra ledaregenskaper. Du är generös och inspirerande. Glöm bara inte etik, moral och höga andliga värderingar i processen. Rent spel och rättvis seger vinner alla på. Det gör världen lite bättre.

Frågor att ställa sig:

Vad vill du verkligen uppnå? Vad betyder ordet seger för dig?

Affirmation:

Jag är nu redo att njuta av framgång i mitt liv. Varje händelse i mitt liv för mig närmare mitt slutliga mål och min seger ger fördelar till alla inblandade.

Läs mer om: Sju i Stavar