Sju i Stavar - Tapperhet (Valour)

Sju i Stavar - Tapperhet (Valour)Mars i Lejonet ger dig modet att våga ta risker och att fnysa åt lama kompromisser. Krigsguden Mars kraft kombinerat med Stjärntecknet Lejonets mod ser vi här. Det finns vilja, övertygelse och målmedvetenhet när detta kort kommer upp i en läggning.

Nu är det slut med förhandlingar, kompromisser och medling. Vi har lärt oss av vårt förflutna och känner oss mogna att agera. Allt annat vore att förneka vår egen inre verklighet och sanning. Som en krigare står vi fast och vacklar inte, oavsett konsekvenserna. Vi nöjer oss inte längre med det lilla.

Förslag till tolkning:

Din intuition och din vetskap är stark nu. Du är sann mot dig själv, oavsett vad andra tycker och tänker. Du är modig, övertygad och handlingskraftig. Lita till din egen kraft och använd din energi på ett bra sätt. Din utstrålning och din övertygelse imponerar på andra. Du syns nu, vare sig du vill det eller inte. Våga stå i rampljuset och inse att du har ledaregenskaper av något slag. Se bara upp för arrogans och fanatism hos dig själv.

Frågor att ställa sig:

Är du redo att acceptera alla konsekvenser? Är du medveten om alla rädslor som har hindrat dig från att stå upp för dig själv?

Affirmation:

Jag utrycker min egen verklighet öppet och ärligt nu.

Läs mer om: Åtta i Stavar