Tre i Stavar - Förmåga (Virtue)

Tre i Stavar - Förmåga (Virtue)Ordet virtue kan översättas med god egenskap, dygd, förtjänst, kraft, förmåga eller fördel.

Det är således ett vitt begrepp och vi talar här om Solen i Väduren astrologiskt. Ledorden är integritet, ärlighet, självförtroende och inga kompromisser. Ett inre uppvaknande av hela människan, på alla plan.

Du känner av och tillåter din fulla kraft att ha fritt spelrum nu. Ingen underkastelse här inte. Vi vet att vi kan och har förmågorna som krävs för det som ska göras. Det ger oss livsenergi och vitalitet.

Ditt hjärta, din hjärna och dina handlingar vill åt ett och samma håll. Med ditt självförtroende och med Solens energi så är allt möjligt. Du har lugn, klarhet och en känsla för när den rätta tiden att agera är. Detta garanterar dig framgång och inspirerar även andra omkring dig. Inom 3 veckor eller 3 månader rör du dig i en ny riktning.

Förslag till tolkning:

Du går framåt och är lugn och centrerad. Din tillit till dina egna förmågor och företräden är stor. Det är rätt tid nu att våga gå vidare i nya riktningar. Du inser ditt eget värde och du har ett gott självförtroende. Du är en inspiration och en pionjär. Du känner (eller behöver känna) att livet är fullt av möjligheter. Lita bara inte till andras bekräftelse. Jämför dig bara med dig själv.

Frågor att ställa sig:

Finns det fog för självkritik och tvivel på dig själv nu? Tvivlar du ännu på dina förmågor och företräden?

Affirmation:

Jag har kraften och förmågan att reflektera och veta.

Läs mer om: Fyra i Stavar