Två i Bägare - Kärlek (Love)

Två i Bägare - Kärlek (Love)Astrologiskt representerar kortet Venus i Kräftan. Venus står för skönhet och kreativ kraft. Kräftan står för stöd, tröst, näring och läkning. 

Kortet står för kärlek, lyckliga relationer, känslomässigt utbyte samt balans och tillfredställelse. Det står också för självkärlek för om du älskar dig själv så attraherar du andra människor. Du är då också redo att ta emot kärlek och att ge av dig själv. Djup glädje och en stilla extas kännetecknar detta kort. Tankarna är fria och klara. När du ser genom kärlekens ögon så verkar världen ny.

Två i Bägare är kärlek som är jämställd och speciell. Här finns total kommunikation och ingen behöver överge sig själv i relationen. Den är kreativ, inspirerande, andlig och generös. Eftersom vi har talet två här så kan kortet även stå för valet mellan två personer, två situationer, två talanger, två gåvor, två resurser vi har och älskar lika mycket. Se till att du gör valet på ett ärligt sätt och med respekt för alla inblandade.

Förslag till tolkning:

Du förenar det manliga och kvinnliga i dig. Du erkänner och bekräftar en känsla eller en relation. Du är attraktiv för andra och du ger och får kärlek. Kärlek, vänskap och lycka är ledord här. Låt kärlek och lycka fylla ditt liv men kom ihåg att du inte kan äga den du älskar. Du dras till skönhet och kreativa utryck. Det finns inget speciellt du behöver göra annat än att njuta av allt som livet erbjuder. Älska livet och livet älskar dig!

Fråga att ställa sig:

Med vilken person, och i vilka sammanhang, kan du nu dela med dig av din kärlek?

Affirmation:

Jag är nu redo att ta emot de kärleksrelationer som ger mig tillfredställelse och lycka.

Läs mer om: Tre i Bägare