Två i Stavar - Herravälde (Dominion)

Två i Stavar - Herravälde (Dominion)Mars i Väduren står detta kort för astrologiskt. Kraft och beslutsamhet alltså.

Här handlar det om att bemästra en situation med mod och övertygelse. Centrering och kanaliserad kraft, som en laserstråle, ger dig önskat resultat. Även om dina åsikter och ståndpunkter skiljer sig från andras, så kan du stå upp för dig själv på ett lugnt och kraftfullt sätt. Hit men inte längre! Du sätter en gräns och står på dig.

I Kinesisk medicin talar man om elden i Dan Tien.

Det är ett energicenter som befinner sig några fingerbredder nedanför naveln. Enligt Kinesisk filosofi så utgår all vår kraft därifrån. Är vi förankrade där, och elden brinner, så är inget omöjligt för oss. Vi är centrerade och behöver inte angripa utan parerar bara undan när motståndaren anfaller och använder deras egen kraft mot dem själva, som man gör i kampsporter. Vi rör oss i nya riktningar och har koll på tillvaron men vi får se upp med arrogans.

Förslag till tolkning:

Du behöver fokusera och centrera din kraft för att bli herre över en situation. Du utstrålar framåtanda, oräddhet, oberoende, äventyrs- och stridslystnad. Du är kraftfull och har bra inflytande på en utmanande situation. Lita på din energi och ge inte efter för falska kompromisser.

Fråga att ställa sig:

Vilka uppgifter och situationer utgör en utmaning för dig just nu?

Affirmation:

Jag finner nu styrkan jag behöver i mitt center.

Läs mer om: Tre i Stavar